Úprava vody pro průmysl

V průmyslu jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu technologické vody, která se používá např. na chlazení, oplachy nebo přímo ve výrobních procesech. Nejběžnější způsoby úpravy vody jsou mechanická filtrace, filtrace na aktivním uhlí, změkčování popř. dávkování chemikálií. Mezi nejnáročnější technologie patří odsolování a dekarbonizace.

Strojírenství

 • Chladící voda

  Chladící voda vyžaduje vzhledem k rozmanitosti chladících okruhů nasazení různých technologií. Základní dělení chladících okruhů je otevřené a uzavřené. Pro úpravu vody do chladících okruhů se používá hlavně mechanická filtrace a ošetření speciálními chemickými přípravky.

 • Mytí a oplachy

  Pro mytí a oplachy je vyžadována voda zbavená mechanických nečistot, změkčená popř. i demineralizovaná voda.

 • Speciální technologie

  Speciální technologie vyžadují vodu předepsaného složení, které je dané technologickým postupem popř. požadavky na kvalitu výsledného produktu.

Povrchové úpravy

 • Demineralizovaná voda

  Pro mytí a oplachy je vyžadována voda zbavená mechanických nečistot, změkčená popř. i demineralizovaná voda.

 • Oplachová voda

  Pro mytí a oplachy je vyžadována voda zbavená mechanických nečistot, změkčená popř. i demineralizovaná voda.

 • Odpadní voda

  Postup čištění odpadních vod v průmyslu se nazývá neutralizace nebo-li zneškodňování. Příslušné zařízení se nazývá neutralizační nebo-li zneškodňovací stanice. Poslední stupeň čištění je filtrace na aktivním uhlí a selektivní iontoměnič pro zachycení těžkých kovů.

 

Chemie

 • Demineralizovaná voda

  Demineralizovaná voda je voda zbavená většiny rozpuštěných minerálních látek. Používá se hlavně při výrobě chemikálií a léčiv. Demiralizovaná voda se vyrábí buď pomocí iontoměničů nebo zařízení reverzní osmózy.

 • Speciální aplikace

  Mnohé výrobní procesy v chemickém a farmaceutickém průmyslu vyžadují vodu předepsané kvality danou technologickým postupem.

Energetika

 • Teplovodní systémy

  Vodu v teplovodních systémech je nutné vzhledem k ochraně potrubí proti zarůstání, korozi a optimálnímu přenosu tepla upravit na požadovanou kvalitu. Mezi nejčastěji používané technologie patří mechanická filtrace, změkčování a dávkování speciálních přípravků proti zarůstání potrubí a proti korozi.

 • Horkovodní systémy

  Vodu v horkovodních systémech je nutné vzhledem k ochraně potrubí proti zarůstání, korozi a optimálnímu přenosu tepla upravit na požadovanou kvalitu. Mezi nejčastěji používané technologie patří mechanická filtrace, změkčování a dávkování speciálních přípravků proti zarůstání potrubí a proti korozi.

 • Parní systémy

  Vodu v parních systémech je nutné vzhledem k ochraně potrubí proti zarůstání, korozi a optimálnímu přenosu tepla upravit na požadovanou kvalitu. Mezi nejčastěji používané technologie patří mechanická filtrace, změkčování a dávkování speciálních přípravků proti zarůstání potrubí a proti korozi.

 • Teplá užitková voda

  Teplou užitkovou vodu je nutné vzhledem k ochraně potrubí proti zarůstání, korozi a optimálnímu přenosu tepla upravit na požadovanou kvalitu. Mezi nejčastěji používané technologie patří mechanická filtrace, změkčování a dávkování speciálních přípravků proti zarůstání potrubí a proti korozi. Teplá užitková voda musí zároveň splňovat požadavky na kvalitu pitné vody.

Potravinářství

 • Voda pro výrobu nápojů

  Voda pro výrobu nápojů vyžaduje bezpodmínečně kvalitu pitné vody. Někdy je nutná úprava minerálního složení hlavně u balených minerálních vod.

 • Balená voda

  Zvláštní požadavky jsou kladeny na kvalitu balených a minerálních vod. Pro dosažení požadované kvality je nutné použít speciální technologie pro úpravu těchto vod.

 • Zpracování potravin

  Voda používaná pro výrobu a zpracování potravin musí bezpodmínečně splňovat požadavky na pitnou vodu. V některých případech jako je zpracování cukru, výroba sirupů aj. je nutné používat i vodu demineralizovanou.

Fotogalerie

img img img img img