Úprava vody pro domácnosti

Domácnosti jsou zásobovány buď pitnou vodou z vodovodního řádu nebo mají vlastní zdroj, což je většinou vrtaná studna. Kvalita pitné vody ve vodovodním řadu je daná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Individuální zdroje (vrtané studny) se posuzují rovněž podle této vyhlášky. Pokud kvalita používané vody v některých parametrech nevyhovuje příslušným předpisům, je nutno ji upravovat různými technologiemi úpravy vody. Pokud jsou závislé na vlastním zdroji, většinou z vlastní studny, mohou se rovněž vyskytnout problémy s překročením některého ukazatele, např. železa, manganu, dusičnanů apod., pak je nutné osadit domácí úpravnu vody.

Naše služby v oblasti úpravy vody:

Fotogalerie

img img img img img

Celou nabídku najdete na stránkách eshopu www.jakupravitvodu.